21Okt

  Interneta vietņu izstrāde – regulējums Autortiesību likumā

  Interneta vietnes saturs Interneta vietņu saturu vistiešākajā veidā regulē Autortiesību likums. Interneta vietnes saturu veido gan pats interneta vietnes dizains, gan programmatūra, gan tajā ievietotā tekstuālā un vizuālā informācija (teksts, attēli, video un audio datnes). Autortiesību likum 1.panta 2.punkts nosaka, ka „darbs ir autora radošās darbības rezultāts literatūras, zinātnes vai mākslas jomā neatkarīgi no tāLasīt tālāk

  20Okt

  Interneta vietņu izstrāde – Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā

  Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma mērķis saskaņā ar šā likuma 2.panta pirmo daļu ir nodrošināt brīvu informācijas sabiedrības pakalpojumu apriti Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 1.panta 1.punkts sniedz elektroniskā pasta definīciju; „elektroniskais pasts ir pakalpojumu veids, kas elektronisko sakaru tīklam pievienoto datoru lietotājiem nodrošina iespēju nosūtīt un saņemt paziņojumu”. Savukārt 1.panta 3.punkts sniedzLasīt tālāk

  20Okt

  Interneta vietņu izstrādes un uzturēšanas regulējums Reklāmas likumā

  Reklāmas likuma1.pants nosaka, ka „reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.” Pēc manām domām, Reklāmas likuma izpratnē par reklāmu var uzskatīt jebkura uzņēmuma interneta vietni, tāpēc es uzskata,Lasīt tālāk

  18Okt

  Interneta vietņu izstrādes un uzturēšanas tiesiskais regulējums Latvijā

  Interneta vietņu izstrādes un uzturēšanas tiesiskais regulējums ir samērā līdzīgs, tāpēc autors vienkopus apskatīs interneta vietņu izstrādes un uzturēšanas tiesisko regulējumu. Normatīvos aktus ir jāievēro gan interneta vietnes izstrādes procesā, gan interneta vietnes uzturēšanas procesā. Nav svarīgi, vai autortiesības būs pārkāptas veidojot interneta vietni vai to uzturot; galvenais ir šīs tiesības nepārkāpt. Interneta vietņu izstrādiLasīt tālāk