19Okt

  Latvijas Republikas Satversmē iekļautie pamatprincipi

  Latvijas Republikas Satversme  nosaka ne tikai valsts iekārtas pamatus, bet arī cilvēka pamattiesības. Neviens normatīvais akts Latvijā nevar būt pretrunā ar Satversmi.

  Viena no interneta vietnes galvenajām sastāvdaļām ir tās saturs (attēli, teksts, video un audio materiāli). Interneta vietnes saturu veido gan interneta vietņu izstrādātāji, gan to īpašnieki. Persona, kas veido saturu var brīvi paust savas domas, ievietojot tās interneta vietnē. Tāpat ikviena persona, kas apmeklē interneta vietni, kurā ir satura komentēšanas iespēja vai diskusiju telpa (forums), var brīvi paust savu viedokli. Cenzūra interneta vietnēs ir aizliegta. Šādas tiesības ir nostiprinātas Satversmes 100.pantā, kas nosaka, ka „ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.” (autora izcēlums). Taču minētās tiesības var tikt ierobežotas. Ierobežošanas iemesli minēti Satversmes 116.pantā, kas nosaka, ka: „personas tiesības, kas noteiktas Satversmes (..) simtajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. (..)”. Satversmes 116.pants saprātīgi ierobežo visus interneta lietotājus un nosaka ierobežojumu leģitīmo mērķi.

  Interneta vietne (dizains, programma, datu bāze un saturs) ir īpašums. Īpašumtiesības ir nostiprinātas arī Satversmes 105.pantā, kurā minēts, ka „ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot tikai likuma pamata. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.” (autora izcēlums).

  Satversmes 113.pant nosaka, ka „valsts atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību, kā arī aizsargā autortiesības un patenttiesības”. Tieši Satversmes 113.pants ir tā tiesību norma, kas ļauj ikvienam izstrādāt savu interneta vietni, papildināt to ar savu saturu (publicēt tajā savus novērojumus, iegūtos attēlus, uzņemtos video un audio klipus) un būt par to autoru, nebaidoties, ka kāds šīs tiesības varētu atņemt.

  Pieraksties Jaunumiem!

  Pieraksties Jaunumiem!