20Okt

  Apache servera konfigurācija

  Uzstādot sistēmu no nulles jeb administrējot esošo, jāpārliecinās, ka sekojošas darbības, kas palielina servera drošību, ir veiktas. Visus šos iestatījumus, var veikt /etc/hhtpd/conf/httpd.conf datnē.

  Server signature Off – direktīva nosaka, vai izsūtīt informāciju citiem, par to kādas programmatūras un kādā konfigurācijā ir uz servera. Ieteicams izslēgt šo direktīvu.

  Tāpat ir jāpārliecinās par sekojošām direktīvām:

  • Timeout 120 – direktīva nosaka, cik sekundes Apache serveris gaidīs uz noteikta savienojuma aktivitātes atjaunošanu;
  • KeepAlive Off – direktīva nosaka, vai atļaut pastāvīgos savienojumus, tas ir, savienojumus, kuru laikā tiek izveidoti vairāki pieprasījumi paralēli;
  • MaxKeepAliveRequests 100 – direktīva nosaka, cik pieprasījumi var būt vienlaicīgi, ja direktīva KeepAlive ir ieslēgta;
  • KeepAliveTimeOut 15 – direktīva nosaka laiku sekundēs, cik ilgi var būt pārtraukums savienojumā;
  • StartServers 8 – direktīva nosaka, cik servisu paralēli tiek iedarbināti, kad tiek palaists Apache serviss, un visi pieprasījumi tiek vienmērīgi sadalīti pa šiem servisiem. Kad uz serveri tiek īstenots liels noslogojums, šie servisi palīdz tikt galā serverim ar pieprasījumiem daudz ātrāk;
  • MinSpareServers 5 – direktīva nosaka, cik brīviem servisiem ir jābūt, pretējā gadījumā tiek izveidoti jauni servisi, lai atbildētu uz klientu pieprasījumiem;
  • MaxSpareServers  20 – direktīva nosaka maksimālo Apache servisu skaitu, kuri var netikt izmantoti;
  • MaxClients  150 – direktīva nosaka, cik servera kopiju var tikt izveidoti vienā laikā;
  • MaxRequestsPerChild 4000 – pieprasījumu skaits, kurus apstrādā viena servera kopija;
  • ErrorLog /logs/datne.log – direktīva nosaka, kurā datnē tiek glabāta informācija par kļūdas paziņojumiem Apache servera darbībā.

  Pieraksties Jaunumiem!

  Pieraksties Jaunumiem!