07Dec

  Spama izsūtīšanas īpatnības

  Lūk izrāvums no Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma (07.12.2010.)

  Lūdzu pievērsiet tekstam, kas ir atzīmēts sarkanā krāsā!!!

  9.pants. Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizliegums
  (1) Aizliegts izmantot komerciāla paziņojuma sūtīšanai automātiskās zvanīšanas (galiekārtu) sistēmas, kas darbojas bez cilvēka līdzdalības (automātiskās izsaukumierīces), elektronisko pastu vai faksa aparātus (faksimilus), kurus izmantojot iespējams individuāls kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, ja pakalpojuma saņēmējs iepriekš nav devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu.
  (2) Pakalpojuma sniedzējs, kas savu komercdarījumu ietvaros ieguvis no pakalpojuma saņēmējiem elektroniskā pasta adreses, drīkst tās izmantot citiem komerciāliem paziņojumiem, ja:
  1) komerciālie paziņojumi tiek sūtīti par līdzīgām pakalpojuma sniedzēja precēm vai pakalpojumiem;
  2) pakalpojuma saņēmējs jau sākotnēji nav iebildis par turpmāku elektroniskā pasta adreses izmantošanu;
  3) pakalpojuma saņēmējam katrā turpmākajā komerciālā paziņojuma saņemšanas brīdī tiek dota nepārprotama bezmaksas iespēja (iesniedzot iesniegumu vai nosūtot paziņojumu elektroniski) atteikties no turpmākas elektroniskā pasta adreses izmantošanas.
  (3) Cita veida komunikācija, izmantojot komerciāla paziņojuma sūtīšanai publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus, var notikt, ja pakalpojuma saņēmējs iepriekš ir devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu, izņemot šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos gadījumus.
  (4) Elektronisko pastu vai cita veida komunikāciju, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus, aizliegts izmantot komerciāla paziņojuma sūtīšanai, ja tiek lietota nederīga elektroniskā pasta adrese, nederīgs tālruņa vai faksa numurs, uz kuru pakalpojuma saņēmējs varētu sūtīt pieprasījumu pārtraukt komunikāciju, vai ja netiek ņemta vērā pakalpojuma saņēmēja atteikšanās no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas.
  (5) Katra aizliegta komerciāla paziņojuma sūtīšana ir atsevišķs pārkāpums.
  (6) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktie aizliegumi un ierobežojumi attiecas uz komerciālu paziņojumu sūtīšanu fiziskajām personām.

  (10.11.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

  Rezumē?

  Pēc šīm normām var saprast, ka:

  • Jūs varat zvanīt gan privātpersonām, gan komersantiem un piedāvāt savus pakalpojumus personīgi!
  • Jūs varat nosūtīt vismaz 1 elektronisku vēstuli saviem klientiem, ja klients, piemēram, ir norādījis savu e-pasta adresi Jums.
  • Jūs varat nosūtīt komerciālus paziņojumus (lasi – spamu) jebkuram komersantam.

  Man personīgi, ļoti interesanti likās, ka 01.07.2009. stājās spēkā šī likuma labojumi, kuri paredz ka Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktie aizliegumi un ierobežojumi attiecas uz komerciālu paziņojumu sūtīšanu fiziskajām personām.

  Viela pārdomām, vai ne?

  Pieraksties Jaunumiem!

  Pieraksties Jaunumiem!